mercredi 12 août 2009

شعراء من الذاكرة الشعبية 4 :الحبيب بن عبد اللطيف


الحبيب بن عبداللطيف

الحبيب بن عبداللطيف 1915-1986 كان شاعرا فحلا من شعراء الملحون هو اب الشاعر المعروف بلقاسم بنعبد اللطيف من عرش الجلايلة من قبيلة دوز الغربي كانت له صولات وجولات في الموقف شديد المنازلة في الربط ( او رباط العرس) اصدر له ابنه بلقاسم ديوانا اخيرا.له هذه القصيدة المعروفة.

نَبْدَا بِسْـــــــمِ الله فِي الْمَبْــــــدَا لَــوّلْ *** يَا مَكْـــــــحُولْ حَجَاهْ بِيْ حُبّـــكْ طَوّلْ

سَمّيـــــــــــــــتْ بِسْمِ الله فِي بَدْيَانِي *** وْثَانِيتْ بِصِلاَتِي عَلَى الــــــــــــرّسُولْ

وِرِتَبِتْ عَلْـــــــــحَرْفِ لِكْتَابْ مِعَـانِي *** بَلِــــــــيفْ فَوّلْ شِـــــــــــعِرْ فِيهْ نْقُولْ

وِالْبَـــــــــــــــاءْ بَادِي بِالْكِلاَمْ نقَانِي *** وِالتّـــــــــــــاءْ تَرْكِ النّفِسْ وِالْمَنْعُولْ

وِالثّـــــــــــــــاءْ ثَابِتْ جَايْبَهْ بِلْسَانِي *** وِالجّـِــــــــــــــيمْ جَتْنِي زِينْةِ الْمَجْدُولْ

والْحَـــــــــــــــاءْ حَايِرْ حُبْهَا دَرْبَانِي *** الْخَــــــــــــاءْ خَدْهَا بَارِقْ خَفَقْ شعُولْ

والـــــــــدّالْ دَايِخْ حِرِتْ فَمْرِي هَاِني *** وِالــــــــــــــــــذّالْ ذَلّلْهَا النّكَدْ وِالْهُولْ

والــــــــــرّاءْ رَصّى حُبْهَا فِي كْنَانِي *** الــــــــزّيهْ زَعِمْ نُوجَدْ شُورْهَا مَرْسُولْ
والسِّيــــــــــنْ سَاهِرْ شَاعْلَهْ نِيرَانِي *** والشّيـــــــــــــنْ شَبْحِكْ شُوقْ لِلْمَعْلُولْ

والصّــــــادْ صَاِبرْ فِي لِهْمُومْ نعَانِي *** والضّــــــــادْ ضَاع الْوَقِتْ فِي الْمَحْلُولْ

والطّـــــــــــــاءْ طَوّلْ بِيْ تَايَقْضَانِي *** والظّــــــــــــــــــاءْ ظُلُمُوهَا بِلاَ مَفْعُولْ

والْعِيــــــنْ عَاشَرْنِي الْمِرَضْ هَبَانِي *** والْغِيـــــــــــــــــنْ غَيّبْ فِكِرْ كُلْ عقُولْ

والْفَــــــــــــــــاءْ فِيّ فََاتْ عَلْبَرْيـَانِي *** والْقَــــــــــــــــافْ قَدّرْ مَاحْيِ الْمَفْعُولْ

والْكَــــــــافْ كُفْرَهْ وَاصِلْهُمْ رُومَانِي *** والــــــــــــلاّمْ لاَ صِبْتِشْ قِدَاهَا وْصُولْ

والْمِيــــــــــــمْ مِنْهَا لِيعْتِي وَامْحَانِي *** والنّــُـــــــــونْ نِرْعِي الْيُومْ ثَالِثْ حُولْ

والْهَــــــــــــــاءْ هِيّ تْمَاثْلِ الْغِزْلاَنِي **** الْــــــــوَاوْ وَصِفْهَا لاَ يِنْوِجِدْ فِي جْيُولْ

والــــــــــــــلاّمْ لَيّعْنِي الْغَرَامْ شِقَانِي *** والْيَـــــــــــــــــاءْ يَا للِّي تَفِهْمِ الْمَنْزُولْ

رَسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتِ نْغَنِّي *** عَلْـــــــــــوَصْفِ الشّرّادْ بُو كَف مْحَنّي

اللِّي حُبّهْ فِي الجّـــاشْ لاَ طَالْ قتَلْنِي *** فِي الْفَــــايِتْ جِيــــــــرَانْ ورِحَلْ تحَوّلْ