mardi 11 août 2009

شعراء من الذاكرة الشعبية 3 :سالم بوخفالشاعر والغناي سالم بوخف 1886-1921
ايضا من الشعراء المغمورين من جهة دوز الغربي شاعر قديم مخضرم عاش اواخر القرن 19 وبداية القرن 20 توفي قبل دخول الاستعمار وربما لهذا السبب ليس معروفا جدا في دوز


خُــــــــــــــــرْصِكْ وَاصْخَابِكْ وِالْخِـــلّهْ وْخَشْمِـــــــكْ سِلّــــــهْ وقْرُونِكْ لِثنِــــــــــــــــــــــــــــينْ بْحِله

خُرْصِـــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وَغمِيقِكْ سَعْدِ رفِيقِــــــــــــــــكْ لَهْوَثْتِيـــــــــــــــــــــــــنِي يْلَهْوِثْ رِيقِكْ
قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّكْ تَاوِنْ تَاقْ وْوَلّى بِينْ دَارْ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوزِكْ وِالْفَلّهْ

خُرْصِـــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وقْرُونِكْ سُودْ عْيُــــــــــــــونِكْ مَسْمَـــــــــــــــــــــــحْ تِرْتِيبَةْ جَبْنُونِكْ
عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْلِي سَـــــــــــــــــــلّهْ هْلاَلْ زُوزْ مْنِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدْم تِعَلّى

خُرْصِـــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِالسّالِفْ طَاحْ تِخَـــــــــــــــالَفْ مِتْخَلّــــــِـــــــــــــــــطْ مِنْ بَعْضَهْ تَالِفْ
وَاشْ يْحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّهْ رَقْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ فِي حَنَايَا عِبْدِالله ْ

خُرْصِــــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِوْقَايَهْ مِنّــــِـــــــــــــــكْ دَايَا قَــَـــــــــــــــــــــــــــدّكْ حَكّرْتَهْ دَقْلاَيَهْ
وَقْــــــــــــــــــــــــــــتِ اْلغَـــــــــــــــــــــــــــــــلّهْ تَرْجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ وِالْعَرْجُونْ ادّلّى

خُرْصِـــــــــــــــكْ وَاصْخَاِبكْ وِالْحُولِي مِنّــــــــــــــــكْ هُولِي نَاسِــــــــــــــــــــــــكْ بِالْعَسّّهْ وُقُفُولِي
تْقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ مِحَلّهْ وِالْمِتْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّرْ بِيهْ تْقِلّهْ

خُرْصِـــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِتِمِيمَهْ حْفَـــــــــــــــالِكْ دِيمَهْ عِينِكْ لِلْمَعْشُـــــــــــــــــــــوقْ غَرِيمَهْ
كُوَاتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ وَلّىَ مُوزَرْ وِالصّيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ بْغُلّهْ

خُرْصِــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِالرّايِجْ جُوفِـــــــــــــــكْ هَايِجْ كِي ظِهَرْتِ فِي ثِلْــــــــــــــــث حَوَايِجْ
بَــــــــــــــيْ تِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلّى قُنْصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ عَلنّاسَهْ يِتِغَلّى

خُرْصِــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِلْبَاسِكْ زِينْ اَعْكَاسِــــــــــــكْ بَخْنُــــــــــــــــــــــوقْ مْرَفّىَ عَرّاســكْ
سِمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بْكُلّــهْ بْنِيلَــــــــــــةْ مَقْلُوبِـــــــــــــــــــــــــــــــــينْ الْمِلّهْ

خُرْصِـــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِالتّارَهْ شِعِــــــــــــــــلَتْ نَارَهْ والرّقُبَـــــــــــــــــــــــــــهْ كِيفْ الْبِلاّرَهْ
ضَــــــــــــــــــوْ هلِلّـــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ فِي وَسْطِ السّطْــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَانْ تِعَلّى

خُرْصِـــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِالْخُجلَهْ وْعِينِـــــــــــــكْ عِجْلَهْ وْقَدّكْ بَكْــــــــــــــــــــــــرَهْ حِقّهْ حَجْلَهْ
جِفَــــــــــــــــــــــــــــتْ الْخَلّــــَــــــــــــــــــــــهْ تَفْـــــــــــلَى فِي مْرَاتِــــــــــــــــــــــــــــعْ سَعْدَاللهْ

خُرْصِـــــــــــــــــكْ وَاصْخَابِكْ وِالسّبْتَهْ ضُبُطُوا ضَبْطــــــــــهْ حَزّارِكْ يَاتِيلَـــــــــــــــــــــهْ بْخَبْطَـــهْ
مِـــــــــــــــــــــــــنْ بِسْمِــــــــــــــــــــــــــــاللهْ عَامِيـــــــــــــــــــــــــــــنْ يْرَدّي بِالْهِــــــــــــــــلّهْ