dimanche 5 juillet 2009

الشاعر الطاهر نبيخة:ساعات

ساعات تضياق الدنيا عليا ...نشد الثنية ..قدا وين وين تسرح الرجلين بيامن برنامج رحلة في التراث الشعبي لعلي سعيدان