dimanche 19 juillet 2009

من قصائد اصغر شاعر :الناصر بنعون


يصير القدرما زلتضحضاح 404هكاي تجرح خاطريجات دازة تحلف ابراج سحابكيف المحبة تكونارجع وعاود يا زمان