dimanche 22 mai 2016

مداخلة الاستاذ الحمروني الحمروني في ندوة المهرجان المغاربي بشربان حول التقليد والتجديد في القصيد العامي


 المهرجان المغاربي بشربان حول التقليد والتجديد في القصيد العامي 

مداخلة الاستاذ الحمروني الحمروني 


مقطع اول 


مقطع ثاني 


مقطع ثالث