lundi 11 juin 2007

معلقة الشعر الشعبي


هذه احدى روائع الشعر الشعبي للشاعر الليبي الفحل ضوء الميلوسي
انتخبت هذه القصيدة في مهرجان الصحراءالدولي بدوز معلقة الشعر الشعبي