jeudi 31 mai 2007

علي لسود المرزوقي : قصيدو وحش الوطن


احدى ملاحم شعر الغربة للشاعر الوطني علي لسود المرزوقي ..كتبها ابان اقائمته في هولندا في السبعينات ..و تعتبر قصائد المهجريات من اصدق ما كتب الشاعر واغزرها معنى ..


وحـــــــــــــش الــوطــــــــــــن
وحـــش الـوطــــــــن والله طــــوق بيــّــــا خامـــس سنــي ماحـــــل حتــــى ثـــنيــّـــة
وحـــــــــــش الــــوطـــــــــــن طـــّوقنــــــــــــــــى وطــالـــــت أيـّـامــــــــه مابغـــــــــي يطلقنــــــــي
خامـــــس سـنـــــي بمتــــــن حــديــــد وثقنـــــــى وزايـــــــــد عليـــّـــــــا بنـــــار يكـــــــوى فيـــّــــا
تــلاجيـــــــت مالقيتــــــش حبيــــــب عتقنـــــــــى يقطـّـــــــــع حــديــــــــدا نشـــــــاد فـــي رجليّــــا
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
لـــــــي وقــــــــت هــانــــــــــى الاّجـــــــــــــــــــى رجّـــــــاي فلــــــى أيـــريحنـــــى امنعلاجــــــــي
كــــان خالقـــــــى يكيــــل بكيلــــــــه باجـــــــــــي يجلـــــــى ظلامــــــــــه وينضـويلــــى ضيّــــــــه
مــــن غـــــل سجنــــــــى نجيــت نبدا اناجــــــى وبعـــــــــــد الشقــــــــى نشبـــــــح أيــام هنيّــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
نشبـــــــــــــــح أيــــــــــــــام مليحـــــــــــــــــــــــه بعــــــــد الشقـــــــى تاتــــــــى اوقــات مـريحــــة
اضطــــّريـت عنـــدى ســـــر بـــاش انبيحـــــــــــه سهـــــــــران نـــــــومى مـالفـــــى العينيـّـــــــــــه
ليـــــل الشتــــــاء مـــن اولــــــــه لتسبيـحــــــــــه نعـــــــدى أفلامـــــــــــي فيــــه طيّــــــة بـطيــّــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
نشبــــــــــــــح افــــــــــــــــلام كثيـــــــــــــــــــــره ارّاجــــــــع الماضـــى الفـــــات فـــات بخيـــــــره
الهتـّــــاو مـا جانيــــــــــش باهـــــــى غيــــــــــره ومـــــازال فـــــي قلبــــــــى انتمنـّـــــــى زيــّـــــه
فـــــي دوز تجّــلـــــــــى عليــــــــــا الغيــــــــــــره وفــــــي دوز يهنـــــــى القلـــــب بعــــد العيـّــــــة
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
فــــــــي دوز يــهنـــــــــــــــــى رقـــــــــــــــــــادى عليـّـــــا كـمــا امّــــــى حنينــــــــــــه ابــــــــلادى
ثـــم ويـــــن سكنـــــــوا ضنــــوة الأجـــــــــــوادى احــــــــــــرار اللأبّــــــادى يعمّـــــــروا المخليـّــــة
امـــا اهنـــــى سكنــــــوا كـــان نـــاس اعــــــــادى اولاد الــــروامــــة وفـــــــرس ويهــــــوديـّــــــــة
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
امعــــــــــاشر بـــــــــــــــلاد روامــــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــار مـايخشــــــــوا لــــــــوام مـلامــــــه
لا يفــّرقـــــــوا بيـــــن الحــــــــلال وحـــرامـــــــه ولايستحــــــــوا ولا يبعــــــــــدوا الدونيــّـــــــــــة
وفارقـــــت بـــــّرى وبهجتــــــــه وأســـــلامـــــــه عبــّـــــاد وصــلــــــــوا لــدرجـــــــة الصــوفيّـــ
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
فـــــــــارقـــت زيــــــــــــــــن وطنـّـــــــــــــــــــــــا والله فـــــى نظـــــــــــــرى مثيـــــــــــل الجنـّـــــه
بعـــــــــــــده اشقــانــــــــــى لادرج نتـــهنــــــــــــا ولاتكـــــــف عينـــــــــى بالـــدمـــوع سخـيـــّــــة
ومادامنـــــــــى امفــــــارق اعـــــــزاز اهلنــــــــــا فـــي صـــوبــهم يبكـــــــوا ضحــــى وعشيـّــــــة
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
فــــي الصـــــــــوب يبـــــكـــــــــوا انجــالــــــــــى حتــــــى ايصــبـــــــوا ادّم مـوشـــــــى غـالــــــــى
والله مـــا يمـشــــــــى خيــــــال مــــن بــالـــــــــى خيـــــــال وطــــــــن حتــى اسمـــه أيــرّجع فيّـــا
وحشـــــه سكـــــن فـي الجــــاش داه لجـــالــــــى خلّـــــف دمـــوعـــى ع الخـــــــدود سخيــــــــــــة
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
وحشــــــــــه سكــــــــــــن فــــى جــاشــــــــــــــي لايخــــّرجــــــه جيـــــــش المـــــلك نجاشــــــــــى
قتلـــــــــه كفـــــــى اظهــــر علــــي مبغاشــــــــي رصّـــــــوا اطّنـــابـــــــه نقبـّــــــوا جــــواجيّــــــه
فيهــــــــاش زعمـــــه من المـــــرض نبـــراشــي انشـــق دوز طــــــول وعــــــرض عـــــل رجليـّــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
فيــــهـــــــــــــــاش لـــــــــــــه نــــــولّـــــــــــــــي وطنــن هجـرتـــــــــه وفيــــــه ناســــى امخلّــــى
ثـــم ويـــــن نبــــــره وننشفـــــــى منعللّــــــــــــى وثـــــم ويــــــن تـــزهــــــى العيــــــن بلّــــي ليـّــا
علـــــــى خالقـــــــــى هـــــــذاي مـامتمنّــــــــــــى ســــــوى يطـــــــول ثــــم العمـــــــر و الا منيّـــــا
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
ســــــــــوى يطـــــــــول عمـــــــــري ثمّـــــــــــــة والاعقـــــابـــــــــــه فـــي الـــوطــــــــن انتمّــــــه
فــــي مـوتـّـــــى أيـديــــــــروا عليــّــــــا لمّـــــــــه أيـصـلّـــــــوا عليـّــــــــا صـــــــــلاة نهائيــــــــــة
ولاقعــدتـــــــــى فــــأرض العــــــــدو وهمّــــــــــه عـــــــدو ديــــــن مايمشـــــــوا معانــــــا بنيّــــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
مـــــــــّـرة حيــــــــــــــــاة الـــغــــــــربــــــــــــــــه اللــــى خــاشــــــها كنّـــــــه دخــــــل الحـربــــــه
يصعـــــب رجــوعـــــــــه للـوطــــــــن وقــربـــــه وينـــــــــزاح مـاعــــــادت اتجيبــــــــه ثنّيــــــــــه
بالعــــــــام والعاميـــــــــن يعطــــــــى هـربـــــــــه ويطـــــــــل مـــــــّــدة امحصـــــــره زمـــانيـــــــة
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
ايطــــــــــــّول سنيـــــــــــــــن غيــــــابـــــــــــــــه امــارخصتــــه اشهّيــــــر صحيـــــح احسابـــــــه
غيــــر داب ماينكـــــف ايشـــــــوف احبابـــــــــــه ويـــرجـــع ومتكــــونـــش زيــــــــارة بطيّـــــــــة
واش يقدعـــــــــه ميشيبشـــــى في شبابـــــــــــه ويطـيــــــــــح يـــهـــــــــرم صّحتــــــه تتفيـّـــــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
اش يـــقــــدعــــــــــــه علـــــــــى الطيـحــــــــــــة قعــــــد بيــــن غـــادى وجــــاي كالدرجيحـــــــــة
لامكث فـــي وطنـــــــــــه عطـــــــى تــرييحــــــــه ســـــــــــوى الفـــــوق والا التحــــت هـــي هـــي
ولاقعـــــــــد فــــي الخــــــارج عملهــــــا ديحـــــه نســـــي الوطــــــن مايذكــــــرش لـــــه سميـــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
انعـــــــــدّيــــــــــــــه مــــــــاكـــاتبلــــــــــــــــــــى ســـــــواء كارهــــــــه والا مليـــــــح اعجبنـــــي
راضـــى بقسمــــه خالقــــــى اللــــى خلقنــــــــــى يسيّـــــــــــر امــــــــــوره كيـــــف راد عليــّــــــــا
قــــادر قــــديــــــر في وطنــــــــا يـــــرزقنـــــــى كيــــــف مـابلـــــــي بالبعــــــــــــد يعفــــو بيـــّــــا
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
كيــــــــف مـــا بلــــــــــــي بابعـــــــــــــــــــــــادي يبــــــدأ نصيبــــــــى زيــــن فســــــط ابـــــــلادي
هـــــــذاى شهــــــوة خاطـــــــــرى ومــــــــــرادى صبـــــاحــــــى مسائـــــى فــي لعـــــزاز عليــــّــا
ونعيــــــــش فــي ارضــــي وأرض اجــــــــــدادي يــــــارب حقّقــلــــــــى عليـــــــــك امنيّـــــــــــــه
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
هــــــــــــــــــــذاى مـــــــــا متــــمنّــــــــــــــــــــــي مــــن البعــــــــد يكفينــــــى كــفــــى ماوصّلنــــــى
لـــــولا الغنــــى باقــــــى البغـــــــــر قاتلنـــــــــــى لاقـــــــى الغنـــــــى ايهـــــــّون عليـــا شـــويـّـــة
هـــــــو طبيبــــــــــى بالـــــــــدواء معاملنــــــــــى والشـكـــــــــــر للعــــالـــــــــــى الجابـــــــة ليـّــــا
وحــــــــــش الــوطــــــــــن
الشـــــكــــــــــــــــر للّــــــــــى عـــــالـــــــــــــــــي انصلـــي علـى زيـــــن البشـــــر في اقوالـــــى
ونهــــــــدي سلامــــي ا لناسنــــــــا وإعيــــــــــالي وعمــــــــومتــــــــى والـــــوالــــــــدة وذريــّــــــة
وللّـــي صغـــالـــى وللــوطــــــــــن الغالــــــــــــى ســـــــلاميـــــــن مـن لســـــود مـع ألــف تحيـــة
وحــــــــــش الــوطــــــــــن و الله طـــوق بــيّـــا
[ تـمـت ]